Подходящи упражнения за хора с хистаминова непоносимост

Хистаминът е първична сигнална молекула с важни физиологични функции. На по-ниско еволюционно равнище, той е критичен за оцеляването на организма, играейки ключова роля във фагоцитозата, клетъчния растеж, метаболизма на глюкозата и хемотаксиса. При хората хистаминът е по-често свързан с алергични състояния, секреция на стомашна киселина, възпалителни и имунни реакции.  Въпреки това, хистаминът е важен молекулярен…