Helicobacter pylori – скритият вредител, който тормози здравето

Бактериите са микроскопични едноклетъчни организми, които са разпространени почти навсякъде по Земята. Те са жизненоважни за поддържането на екосистемата както на земното кълбо, така и в човешкото тяло. Тези невидими за простото око микроорганизми са неизменна част от човешкия микробиом. Всъщност, те са толкова многобройни, че количеството им в човешкия организъм надвишава броя на човешките…