Диамин оксидаза за облекчаване на симптомите на фибромиалгия

Всеки от нас е изпитвал физическа болка в един или друг момент от живота си. Независимо дали е причинена от нараняване, травма, инфекция, дисфункция или заболяване, болката ни обезсилва и затруднява ежедневието ни. Всъщност, болката е механизъм, еволюирал, за да ни предпазва и предупреждава, че нещо аномално се случва в организма. Острата и краткотрайна болка…